Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán: Sau khi mua hàng, trong quá trình thực hiện thanh toán, quý khách có thể thanh toán bằng những cách sau:

1.  Thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng 

2.  Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng (vui lòng thông báo sau khi chuyển tiền thành công.)

Số tài khoản: 0531 002 235 476.

Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông Sài Gòn.

Tên tài khoản: Hoàng Thị Nhị Hà